co to jest lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a równocześnie zupełnie zbędnych. Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych materiałów. Zastosowanie form działania lean management daje szansę uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów.
Techniki lean
Także stosunki między pracownikami w firmie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.