lean materiały szkoleniowe

Rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w modelach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. Zarządzanie łańcuchem dostaw GRA Najważniejszym celem lean managment jest więc zlikwidowanie trwonienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych półproduktów. Wdrożenie metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie z reguły poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są zbędne dla firmy.