Wigor – jest to dobra kondycja fizyczna i psychiczna, bez znaków choroby i upośledzenia. Wpływ na poprawny stan zdrowia mają czynniki genetyczne, środowisko fizyczne, środowisko społeczne oraz wysoki poziom życia, w tym droga odżywiania się. Żywienie to