Wigor – jest to dobra sprawność fizyczna fizyczna i umysłowa, bez przejawów choroby i kalectwa. Wkład na rzetelny stan zdrowia mają czynniki genetyczne, środowisko fizyczne, środowisko społeczne oraz wysoki poziom życia, w tym droga odżywiania się. Żywienie